Pondělí - Pátek, od 07:00 do 15.30 hod
S.O.S. PORADNA - VOLEJTE !!! +420 722 945 965

VIGILNÍ KÓMA

V poslední době vzrůstá počet pacientů, kteří díky moderní intenzivní péči, diagnostice, léčbě, neuromonitoraci a dlouhodobé intenzivní péči přežívají těžká traumatická i netraumatická poškození mozku. Intenzivní medicína umožňuje podporu vitálních funkcí a prodlužují tak život pacientů v kómatu. To však vede k vzrůstajícímu počtu pacientů, kteří se z kómatu neprobudí – pacient má otevřené oči, ale přesto nereaguje. V Evropě, Asii a Japonsku byl tento klinický syndrom nazván apalický syndrom a coma vigile, zatímco v anglicky mluvících zemích se preferuje termín perzistentní vegetativní stav.

Pacient ve vigilním kómatu má otevřené oči, mrká, ale nefixuje, má bloudivé pohyby očí, zaujímá nepřirozenou polohu s flekčním postavením horních končetin. Přesto, že je v „bdělém stavu“ tak nekomunikuje, není schopen rozpoznávat a provádět účelné výkony. Je zachován cyklus spánku a bdění. Jsou zachovány vegetativní funkce (dýchání, oběh) a některé primitivní reflexy.

VÍCE INFORMACÍ

O nás

Klinika WACHKOMA ARCADA se nachází v Ostravě-Hrabůvce, v klidové zóně areálu se zahradní úpravou, na ploše 10.000m2. Klinika disponuje nadstandardním ubytováním v bezbariérových apartmánech a kavárnou s možností stravování, která slouží i jako společenské centrum. Klinika využívá komplexní, vysoce specializované a účinné metody a programy a naší specialisté a terapeuté mají pro svou práci k dispozici nejmodernější vybavení z celého světa. Záleží nám na tom, aby se o naše klienty starali odborníci s bohatými zkušenostmi ve svém oboru, proto náš zkušený tým je vysokou garancí komplexního, vysoce specializovaného přístupu nejen k pacientovi, ale celé ošetřující rodině nemocného.

Kde nás najdete a co můžeme pro vás udělat

Klinika WACHKOMA ARCADA má své sídlo v areálu "Rodinného centra ARCADA" v Ostravě - Hrabůvce, kde naleznete veškeré potřebné služby, včetně ubytování a stravování.

  • S.O.S. PORADNA pro rodiny pacientů ve vigilním kómatu
  • Léčebně - rehabilitační intenzivní pobyty
  • Celoroční konzultace
  • Edukace rodinných příslušníků a opatrovníků
  • Odborné poradny
  • Nabídka potřebného vybavení pro domácí rehabilitaci

Všechny potřebné informace ohledně léčebně-rehabilitačních pobytů, včetně ubytování a stravování získáte na recepci WACHKOMA ARCADA v Ostravě, případně volejte S.O.S. linku.

Kapacita kliniky za rok

Počet apartmánů

Specialisté kliniky

Odborné terapie

PODPORA RODIN A PEČUJÍCÍCH

Poskytujeme poradenství v důležitých oblastech ošetřovatelství a zdravotního stavu pacientů ve vigilním kómatu.

INTENZIVNÍ REHABILITAČNÍ A PORADENSKÉ POBYTY

Rehabilitační a edukační pobyty pro pacienty a pro rodiny a ošetřovatele.

SPOLUPRÁCE SE STÁTNÍMI ORGÁNY

Snažíme se předat informace vedení resortů zdravotnictví, školství a sociálních věcí, aby stát vnímal náročnou péči a potřeby ošetřujících rodin.

PROGRESIVNÍ REHABILITAČNÍ METODY

Spolupracujeme s odborníky z celého světa a zastupujeme v ČR jedinečné neurorehabilitační metody.

WACHKOMA KLINIK ARCADA

Jsme moderní, poradenské, diagnostické a léčebně-neurorehabilitační centrum, které nemá v Evropě obdoby. Prosazujeme široký záběr léčebných praktik a zdůrazňujeme nutnost pohledu na celého člověka, protože více než na izolovanou funkci jeho orgánů jde o pohled na jeho tělo, duši, emoce a prostředí, v němž se člověk pohybuje, což vychází z principu holismu. ​ Snažíme se předat naše dlouholeté zkušenosti s pacienty ve vigilním kómatu rodinám, které se do této situace náhle dostaly a nejsou schopny se vypořádat s nastalou situací nebo potřebují více informací a specializovaného přístupu než se jim dostává. Proto je jedním z předmětů našeho zájmu pomoc rodině v adaptačním procesu a naplnění jejích potřeb - komunikace, informace, edukace péče o pacienta, práce s celou rodinou, domácí rorehabilitace a mnoho dalších. K intenzivní neurorehabilitaci využíváme nejmodernější světový neurorehabilitační koncept TheraSuit, oblečkový systém TheraTogs, hyperbarickou komoru, robotickou rehabilitaci, celostní terapie a řadu dalších účinných terapii a metod.

Poradensko-ošetřovatelské centrum

Cílem je uspokojit základní potřeby nemocného a edukace rodiny. Je třeba vědět, jak pečovat o výživu, vyprazdňování, hygienu a pohodlí nemocného, jak monitorovat vitální funkce, podávat léky, předcházet dekubitům a stimulovat. Smyslem je maximální ošetřovatelská podpora nemocného a podle postižení i možnosti komunikace.

Diagnosticko-terapeutické centrum

Naše speciální diagnosticko-terapeutické centrum vychází z komplementární, doplňkové péče, tradiční čínské a také alternatívní medicíny. Snahou je nastolit nekompetitivní ráz a asociovat představy přírodních a biologických rytmů léčebných a úzdravných procesů.

Centrum celostních terapií

Kraniosakrální osteopatie, biodynamika, polyvagalní přístup, Nervus Vagus, frekvenční terapie... to vše jsou holistické, neuroenergetické léčebné metody, které integrují tělo, duši a ducha, harmonizují nervový systém a podporují přirozené samoregulační procesy v těle.

Neurorehabilitační centrum

Neurorehabilitace urychluje rozvoj nových fyziologických pohybových vzorců a aktivaci mozkových struktur zodpovědných za pohybovou činnost a zmírňuje patologické reflexy. Tvoříme individuální terapeutický program s nejnovějšími metodami v oblasti neurorehabilitace.

Hyperbarická komora

Hyperbarický kyslík se dokáže dostat k takzvaným spícím buňkám v mozku a v nervové tkáni a postupně probudí jejich metabolismus. Stimuluje buňky, podporuje růst nových tkání, vytlačuje škodlivé kyslíkové radikály, zmírňuje záněty, stimuluje latentní neurony a zlepšuje průtok krve v mozku.

Ergoterapeutické a robotické centrum

Cílem ergoterapie je pomoci klientovi ke koordinaci a zvládnutí pohybů bez asistence dalších osob. Primárně se terapie zaměřuje na horní polovinu těla a horní končetiny, často s využitím kompenzačních pomůcek a robotické ruky AMADEO.

Multisenzorické centrum

Jedná se o specifické multisenzorické prostředí známé jako SNOEZELEN, které je určené pro účely senzorické stimulace a prožití osobní zkušenosti. Slouží k relaxaci a uklidnění, ale stejně nabízí i jedinečnou příležitost na stimulaci, aktivizaci a rozvoj smyslů.

Centrum fyzikálních a respiračních terapií

Využívá množství fyzikálních podnětů, které mají léčebný účinek na organismus. Jedná se o podněty elektrické, magnetické, termické, mechanické nebo laserové. Tyto podněty pomáhájí k odstranění bolesti, zlepšení hojení tkání, k odstranění otoků, zlepšení svalových kontraktur apod.

Lokomoční centrum

Lokomoční centrum nabízí trénink lokomoce a je vhodné i pro pacienty, jejichž psychomotorické postižení umožňuje pouze přístrojovou vertikalizaci. Pro zlepšování vzpřimovacích reakcí naších pacientů je důležitá stimulace hlubokých pohybových čidel a stimulace rovnovážného ústrojí.

NAŠÍ DÁRCI A PODPOROVATELÉ

Děkujeme Vám všem sponzorům, dárcům a příznivcům, kteří přispíváte klinice WACHKOMA ARCADA, za jakoukoliv finanční částku, která umožňuje lepší život mnoha dětem i dospělým pacientům ve vigilním kómatu.

I malá pomoc je velká a patří vám za ní velký dík.

Pokud chcete i Vy přispět na lepší život naších pacientů, můžete tak učinit přímo skrze náš účet u FIO banky č.ú. 2700465406/2010.

Máte zájem podpořit naší práci? Chcete se stát partnery jedinečného projektu a pomoci těm nejtěžším pacientům? Určitě nám napište.

Děkujeme.

PORADNY

Nabízíme poradenskou odbornou pomoc která je zaměřená jak na pacienta ve vigilním kómatu, tak především na jeho rodinné příslušníky nebo ošetřovatele. Pomůžeme vám se lépe zorientovat ve vaši situaci, zhodnotit své možnosti a nalézt východiska a řešení problémů

S.O.S. PORADNA

„Láska k bližnímu, přátelskost, bratrský soucit je trpícímu často potřebnější než všechny léky.“ - Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Do vigilního kómatu upadnou pacienti z různých příčin a mnohdy z minuty na minutu.

Před 15 léty jsme bezstarostně slavili Davídkové třetí narozeniny a nikdo netušil, jak nám za dva dny osud obrátí dosavadní způsob života vzhůru nohama. Alespoň tedy Davídkovi a mně. Davídek se topil v bazenu a zůstal ve vigilním kómatu. V situaci přímého střetu s bolesti a bezmoci jsem byl vystaven lidským slabostem jako je strach, osamění, nejistota a obavy z budoucnosti. Mnohdy si člověk připadá v takové situaci poražen. Často upřednostní jednodušší, pohodlnější a zbabělejší rozhodnutí. Pro mě však bylo naprosto nepřijatelné, abych se rozhodoval na základě strachu a sobeckého života. Člověk, který miluje, nikdy nevycouvá z něčeho jen proto, že je to pro něj těžké, ale dokáže být věrný a oddaný, i když by bylo pohodlnější odejít, výstižněji - utéct.

“Říkejme NE dobrým věcem, abychom mohli říci ANO skvělým věcem.” Myšlenka Jacka Canfielda nám napovídá jakou cestou se máme vydat, když nás život osloví. Patnáct let jsem konfrontován s osudem, který jednoduše nelze změnit, ale přesto lze pořád utvářet život smysluplně. Když jde o nepodmíněnou lásku k blížnímu, měli bychom být schopni čehokoliv.

Můj život se stal smysluplným tím, co prožívám s Davídkem, jak mi doslova UKAZUJE CESTU a prožívat takto s někým vše v jeho celé neopakovatelnosti a jedinečnosti znamená jen jediné - milovat jej. Myslím si, že s láskou k Davídkovi naplňuji posledních 15 let svůj život a tím utvářím a formuji také sebe sama.

To je tajemství bezpodmínečné smysluplnosti a lásky života - člověk je v mezních situacích vyzýván, aby podal svědectví o tom, čeho je schopen a tedy jaký je. Život nepřestává mít prostě až do posledního okamžiku, až do posledního vydechnutí smysl a na druhou stranu nám dává šanci do poslední chvíle vše z našeho života napravit.

Psychologická poradna

Jako opatrovník se můžete ocitnout v situaci, kdy se cítíte vyčerpaní a nebudete si třeba už ani vědět rady co dál. Pro takovou situaci jsme zde pro Vás, abychom Vám byli oporou, v obtížnějších situacích, které s sebou starost o vašého blízkého ve vigilním kómatu může přinést.

Možnosti pomoci rodinám klinického psychologa v centru ARCADA.

.

Nabízíme pomoc klinického psychologa, která je zaměřená jak na pacienta ve vigilním kómatu, tak především na jeho ošetřovatele. Terapeutická práce se na začátku nekoncentruje na pacienta, ale na podporu jeho rodinných příslušníků, kteří, zejména během akutní fáze onemocnění a s tím spojené krizové situace, potřebují často podporu terapeuta.

Rodina vše samozřejmě prožívá s nemocným. Jedná se v té době o kolísání nálad od naprosté beznaděje až po přehnaný optimizmus. Blízký člověk prochází fázemi jako je šok (silná emoční odezva), popření (odmítání se smířit s diagnózou), agrese (stav často vyjadřovaný zlostí vůči okolí, nekomunikativnost se zdravotníky), smlouvání (vyhledávání pomyslných autorit), deprese a smíření. Se zlepšením vědomí je postupně možná cílená psychologická podpora postižených, nejprve s neuropsychologickým a později s psychoterapeutickým obsahem.

Klinický psycholog Vám pomůže lépe se zorientovat ve vaši situaci, zhodnotit své možnosti a nalézt východiska a řešení problémů.

Léčba a ošetřovatelství o pacienta ve vigilním kómatu je samozřejmě závažný problém pro celou rodinu. Psychická zátěž pečujících je totíž obrovská. Při časové náročnosti věnované nemocnému zbývá často a pochopitelně méně časové kapacity pro sebe a ostatní členy rodiny.

Klinický psycholog je jedním z naších specialistů týmu a v této své funkci je nezastupitelný. Jeho úkolem je provádět psychologická vyšetření a v případě potřeby plánování intervence.

Rodinám jsou také k dispozici služby špičkových terapeutů kraniosakrální terapie RC ARCADA v Ostravě a samozřejmostí je naprostá diskrétnost a respektující přístup.

Sociálně-právní poradna

V rámci léčebně-rehabilitačního pobytu na naší klinice dostanete informace o svých právech při dlouhodobé péči o nemocného ve vigilním kómatu, nároků na sociální dávky, pomůžeme vám s případnými právními otázkami a spory.

Většina rodin a ošetřovatelů jen těžko hledá v nastalé dramatické situaci a změně životního stylu, informace o svých právech v rámci péče o nemocného ve vigilním kómatu, nároků na sociální dávky, opatrovnictví a pod. Uvedené informace jsou velmi důležité , protože péče o osobu ve vigilním kómatu je nejen fyzicky a psychicky náročná, ale také vyžaduje významné náklady a je spojena se zvýšenými výdaji rodiny.

O naše starosti a trápení je třeba se podělit právě s lidmi, kteří jsou v oboru profesionály, mají společenskou zodpovědnost, možnost a hlavně zájem pomoci v oblastech, týkajících se zlepšení zdravotního a sociálního postavení těchto rodin.

Odborný tým kliniky

Záleží nám na tom, aby se o naše pacienty starali odborníci s bohatými zkušenostmi ve svém oboru. Náš interdisciplinární tým odborníků je vysokou garancí komplexního, vysoce specializovaného přístupu k nemocnému a jeho ošetřovatelům. Na klinice využíváme komplexní, vysoce specializované koncepty a terapie. Naší lékaři a terapeuté mají ke své odborné práci nejmodernější vybavení z celého světa.

 

 

NÁŠ TÝM

 

 

Ing.Bohumil Svoboda

Ředitel kliniky

MUDr. & Mgr. Martin Piperek

Vedoucí lékař kliniky

Mgr. Abdallah Wallweel

Vedoucí terapeut kliniky

PaedDr. & Mgr. Irena Johanka Savková, MBA

Univerzitní lektorka, mentorka, muzikoterapeutka

PhDr. & Mgr. Lucie Botorová

Klinická psycholožka

David Linzer, BCST

CSO a BCST terapeut

KONCEPTY A TERAPIE

Úspěšnost naší léčby spočívá ve vhodně sestaveném programu interdisciplinárním týmem kliniky. K intenzivní rehabilitaci naších pacientů využíváme jako jediní v Evropě nejmodernější světové koncepty i tradiční terapeutické přístupy a metody v kombinaci s alternativní, celostní medicínou.

 

Všechny terapie

 

NEUROREHABILITAČNÍ KONCEPT THERASUIT

Výsledným efektem terapie je posun senzomotorického vývoje, změna schopnosti koordinace těla v prostoru, změna patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly.

M.A.C. INTEGRATED THERAPY

Metoda kombinuje hudbu, pohyb, řeč a podporuje tělesnou organizaci. Čím více se zlepšuje tělesná organizace, tím více se zlepšuje organizace mozku a tím lépe dokáže člověk zpracovávat informace z prostředí a zlepšuje se jeho pozornost.

HYPERBARICKÁ KOMORA

Účinek této terapie spočívá v tom, že stimuluje buňky, podporuje růst nových tkání, vytlačuje škodlivé kyslíkové radikály, zmírňuje záněty, stimuluje latentní neurony a zlepšuje průtok krve v mozku i ve svalech a metabolismus glukózy.

THERATOGS

Poskytuje pacientům se senzorimotorickým poškozením vysoce účinnou modalitu pro zlepšení posturálního uspořádání, pohybové dovednosti a stability kloubů a vede k aktivaci somatosenzorického systému a k lepší funkci končetin.

PODMOŘSKÝ SVĚT

Multisenzorický prostor Podmořského světa rozvíjí smyslové vnímání, komunikaci, motoriku a různé kognitivní funkce. Jedinečné prostředí Podmořského světa se rozkládá na ploše větší než 200 m2.

ERGOTERAPIE

Cílem ergoterapie je pomoci pacientovi k plné soběstačnosti, koordinaci a zvládnutí pohybů bez asistence dalších osob.

ROBOTICKÁ REHABILITACE

Amadeo® je moderní systém pro robotickou neurorehabilitaci. Používá se pro rehabilitaci pacientů s pohybovou dysfunkcí distální části horní končetiny s cílem obnovit její motorické schopnosti.

KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE

Neuroenergetická léčebná metoda, která integruje tělo, duši a ducha, harmonizuje nervový systém a podporuje přirozené samoregulační procesy v těle.

BAZÁLNÍ STIMULACE

Za základní myšlenku konceptu je považován holistický pohled na člověka a propojení prvků bazální stimulace tj. pohybu, vnímání a komunikace.

BICOM OPTIMA

Biorezonanční metoda je terapeutický postup, kterým zjišťujeme často skryté příčiny onemocnění a je úspěšně užívána v případech chronických onemocnění, kdy ani dlouhodobá léčba klasické medicíny nedosáhla výrazných úspěchů.

FYZIKÁLNÍ TERAPIE

Důležitá součást komplexní neurorehabilitace a využíváme nejrůznější druhy energií ( elektro, magnet, teplo...) za účelem prevence a léčení organických a funkčních onemocnění pacientů

BEMER TERAPIE

Léčebná metoda, která podporuje mikrocirkulaci krve, lymfatický systém, významně pomáhá po úrazech a operacích, podporuje regeneraci a zvyšuje imunitu.

NAŠI PARTNEŘI

Spolupráce s těmi nejlepšími je klíčem k úspěchu. ARCADA je partnerem řady renomovaných organizací a odborníků – doma i ve světě.

Kontakty

Kde nás najdete.

"

Naše adresa:

Mitušova 1115/8, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Email:

info@comavigile.com

Volejte:

+420 722 945 965

Areál Rodinného centra ARCADA v Ostravě